Menu
Nog geen account? | Je wachtwoord vergeten?

Privacy statement ErgoTalent.nl

In dit privacy statement wordt het privacy beleid van de website www.ErgoTalent.nl (hierna: de website) omschreven. Onder de inhoud van dit privacy statement vallen alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf ErgoTalent.nl. Gebruikers van de website van ErgoTalent.nl worden via deze privacy policy geïnformeerd over de manier waarop ErgoTalent.nl omgaat met de gegevens die de gebruiker door het bezoeken van de website automatisch en/of actief verstrekt.

Gebruik website
Door gebruik te maken van de website worden bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik van de pagina automatisch via het IP-adres van de gebruiker verzameld. Het gaat hierbij om gegevens zoals het IP-adres, het tijdstip van het bezoek aan de website, de duur van uw bezoek, de browser die daarbij gebruikt wordt en de onderdelen van de website die bezocht worden. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website gebruikt wordt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien de gebruiker dit aangeeft. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van de identiteit van de gebruiker. Daarnaast worden de verzamelde gegevens alleen intern gebruikt ter optimalisatie van de website.

Registratie persoonsgegevens
Bij gebruik making van de dienstverlening van ErgoTalent.nl, bij verzending van een informatie-aanvraag of bij anderszins contact met ErgoTalent.nl worden de verstrekte persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door ErgoTalent.nl. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die de gebruiker zelf actief verstrekt. ErgoTalent.nl zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening en om informatie aan de gebruiker te kunnen verstrekken wanneer de gebruiker aangeeft hier interesse in te hebben. Eventueel kan ErgoTalent.nl persoonsgegevens gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de activiteiten van ErgoTalent.nl. Een gebruiker die het niet wenselijk acht om informatie over ErgoTalent.nl te ontvangen, kan dit te allen tijde kenbaar maken door zich uit te schrijven via info@ergotalent.nl.

Behandeling gegevens
Verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij ErgoTalent.nl hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer ErgoTalent.nl betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt de gebruiker daar tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. ErgoTalent.nl is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. ErgoTalent.nl respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien de gebruiker wenst dat zijn/haar persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer de gebruiker inzage wenst te krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens, kan een schriftelijk verzoek hiertoe gericht worden aan het adres zoals onderaan deze pagina is weergegeven of aan het eerder genoemde e-mail adres.
Alle actief door de gebruiker verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount. In het gebruikersaccount kunnen gegevens worden ingezien, aangepast of verwijderd. Voor verwijdering van het volledige gebruikersaccount kan een verzoek daartoe gericht worden aan het eerder genoemde e-mail adres.

Beveiliging
ErgoTalent.nl spant zich tot het uiterste in uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Daarbij zullen de richtlijnen uit deze privacy policy in acht genomen worden. Alleen geautoriseerd personeel van ErgoTalent.nl heeft inzage in geregistreerde persoonsgegevens. De persoonsgegevens bevinden zich in een beveiligde omgeving en kunnen dus nooit middels zoekmachines op internet gevonden worden.

Overig
Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan ErgoTalent.nl geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.
ErgoTalent.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.
Het is daarom raadzaam dit privacy statement regelmatig te raadplegen.
Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via onderstaande contact-gegevens:

ErgoTalent.nl
Distelveld 12
5275 KM Den Dungen
info@ergotalent.nl

Aanmelden Vacature plaatsen Contact
Vacature van de dag Ergotherapeut
  • Oud-Beijerland
  • parttime
  • hbo
  • vast
Meld me aan Vacaturemelder
Altijd op de hoogte van actuele vacatures, deel je cv en wordt zo gevonden door werkgevers
Ervaringen van bezoekers Ilon Wolbers, Ergotherapiepraktijk Paradocs
Net weer twee prettige sollicitatiegesprekken gehad voor onze vacature, waarin wij opzoek zijn naar een ergotherapeut. Deze twee kandidaten hebben ons gevonden via ErgoTalent, waar wij onze vacature hebben uitgezet.